Gå til indhold

Pensionsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP
(§ 5 A, stk. 2)
119.900 kr. 146.100 kr. 151.200 kr.
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparinger i udenlandske pengeinstitutter i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent
(§ 12, stk. 1)
46.000 kr. 56.100 kr. 58.100 kr.
Minimumsindskud af udenlandske aktier, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet
(§ 12, stk. 1)
- 100.000 kr. 100.000 kr.
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed
(§ 15 A, stk. 6)
2.507.900 kr. 3.054.700 kr. 3.162.500 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere
(§ 15 B, stk. 3)
 1.708.500 kr. 2.081.000 kr. 2.154.500 kr.
Maks. årlig hævning for sportsudøvere
(§ 15 B, stk. 5 og stk. 6)
 341.700 kr. 416.200 kr. 430.900 kr.
Maks. årligt indskud uden fradrag på aldersopsparingsordningen
- Indtil 7 år før folkepensionsalderen
- Fra og med det 7. år før folkepensionsalderen
(§ 16, stk. 1)7.150 kr.
46.700 kr.8.800 kr.
56.900 kr.9.100 kr.
58.900 kr.

Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.
(§ 16, stk. 2)
50.000 kr. 60.900 kr. 63.100 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)
(§ 18, stk. 5)
46.000 kr. 56.100 kr. 58.100 kr.
Beløbsgrænse for små nedsættelser af indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension
(§ 18 A, stk. 1)
- 2.000 kr. 2.000 kr.
Beløbsgrænse for afgiftsfri tilbagebetaling af renter
(§ 21 A, stk. 3)
- 500 kr. 500 kr.
Beløbsgrænse for tilbagebetalinger af fejlagtige pensionsindbetalinger
(§ 22 F)
84.500 kr. 103.000 kr.
106.600 kr.
Bundfradrag ved 20 pct. afgift
(§ 25 A, stk. 5)
7.150 kr. 8.800 kr. 9.100 kr.
Bundfradrag ved 40 pct. afgift af uberettiget indbetaling til aldersopsparing og aldersforsikring
(§ 25 A, stk. 6)
7.150 kr. 8.800 kr. 9.100 kr.
Bagatelgrænse for diskvalificerede pensionsudbetalinger, engangsudbetalinger
(§ 25 A, stk. 7, nr. 16)
- 1.000 kr. 1.000 kr.
Bagatelgrænse for diskvalificerede pensionsudbetalinger, ratevise og løbende udbetalinger
(§ 25 A, stk. 7, nr. 17)
- 500 kr. 500 kr.
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsordninger med løbende udbetalinger til engangsudbetaling
(§ 29, stk. 3)
9.700 kr. 11.900 kr. 12.300 kr.
Beløbsgrænse for værdien af rate- og kapitalpensioner uden krav om afståelse af unoterede aktier mv.
(§ 30 B, stk. 3)
- 350.000 kr. 350.000 kr.
Overgangsfradrag
(§ 34, stk. 4)
- 350 kr. 350 kr.
Minimumsbeløb for afgiftsopkrævning
(§ 36)
(§ 49 A, stk. 6, og 49 B, stk. 6)
- 100 kr. 100 kr.
Bagatelgrænse for overførsel af pensionsordninger med høj aldersgrænse for udbetaling til pensionsordninger med lavere aldersgrænse
(§ 42 A, stk. 4)
50.000
(2023-niveau)
50.000 kr. 51.800 kr.
Livsforsikringsafgift i pensionsbeskatning
(§ 50)
Gælder forsikringer oprettet før 18. feb. 1992
9.700 kr. 11.900 kr. 12.300 kr.
Maksimalt årligt indskud på børneopsparingskonti
Maksimalt samlet indskud på børneopsparingskonti
(§ 51, stk. 3)

-

6.000 kr.
72.000 kr.

6.000 kr.
72.000 kr.

Maksimalt årligt indskud på selvpensioneringskonti
Maksimalt samlet indskud på selvpensioneringskonti
(§ 51 A, stk. 1)
-
-

3.000 kr.
40.000 kr.

3.000 kr.
40.000 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Maks. præmie for pensionsforsikringsgaranti i pct. af samlet præmie som vilkår for beskatning som pensionsordning med løbende udbetalinger
(§ 5, stk. 1)
10 pct. 10 pct.
Krav til placering af midler i rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter
- Maksimumsgrænse for værdien af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked udstedt af en enkelt emittent:
- Investering i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet:
- Maksimumsgrænse for andel af opsparingen i aktier:
- ved opsparing under 2 mio. kr.
- ved opsparing mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr.
- ved opsparing over 4 mio. kr.
(§ 12, stk. 1)
20 pct.

25 pct.


20 pct.
50 pct.
75 pct.
20 pct.

25 pct.


20 pct.
50 pct.
75 pct.
Afgift af udbetalinger fra LD/omlægning af en opsparing til en LD-aldersopsparing vedr. tilskrivninger til kontoen efter 31. marts 1979
- hvis udbetaling/omlægning sker senest 1 år efter, at betingelsen for udbetaling/omlægning er opfyldt:
(§ 14 A, stk. 3)
- herefter:
(§ 14 A, stk. 1)

37,5 pct.


40,0 pct.

37,5 pct.


40,0 pct.
Afgift af udbetalinger fra LD/omlægning af en opsparing til en LD-aldersopsparing vedr. tilskrivninger til kontoen før 31. marts 1979
- hvis udbetaling/omlægning sker senest 1 år efter, at betingelsen for udbetaling/omlægning er opfyldt:
(§ 14 A, stk. 3)
- herefter:
(§ 14 A, stk. 1)

22,5 pct.


25,0 pct.

22,5 pct.


25,0 pct.
Virksomhed vedrører udlejning og pengeanbringelse såfremt følgende andel af indtægterne vedrører udlejning, besiddelse af kontanter mv.
(§ 15 A, stk. 4)

50 pct.

50 pct.
Grænse for maksimal ejerandel ved placering af midlerne i pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og kapitalforsikringer i pensionsøjemed i godkendte udenlandske pensionsinstitutter
(§ 15 C, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension
(§ 18, stk. 3)
10 pct. 10 pct.
Maks. årligt fradrag for kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension som andel af virksomhedsoverskuddet for selvstændigt erhvervsdrivende
(§ 18, stk. 5)
30 pct. 30 pct.
Tillæg ved efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension
(§ 18 A, stk. 1)
6 pct. 6 pct.
Pensionskassers mv. afgiftsindeholdelse ved ophævelse af pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspensioner i forbindelse med ophør eller nedsættelse af indbetalinger
(§ 18 A, stk. 3)
60 pct. 60 pct.
Pensionsindbetalingers andel af indkomst ved visse forhøjelser
(§ 19 B, stk. 5)
20 pct. 20 pct.
Tillæg til den skattepligtige indkomst ved forhøjelse
(§ 19 B, stk. 6)
6 pct. 6 pct.
Procentgrænse for pensionstilsagn i forhold til slutløn vedr. indkomstforhøjelse
(§ 19 C, stk. 4)
2 pct. 2 pct.
Hovedaktionærregel 
- ejerandel af aktiekapital
- andel af stemmeværdi
(§ 19 D, stk. 1)

25 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
Afgift af udbetaling af kapitalpension og kapitalforsikring
(§ 25, stk. 1 - m.fl.)
Afgift af kapitalopsparing og kapitalforsikring ved overførsel eller konvertering til aldersopsparing eller aldersforsikring
(§ 25, stk. 1 nr. 9)
40 pct.


40 pct.
40 pct.


40 pct.
Afgift ved udbetaling af aldersopsparing eller aldersforsikring , der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet
(§ 25 A, stk. 2)
40 pct. 40 pct.
Afgift af for meget indbetalt på aldersopsparing og aldersforsikring
(§ 25 A, stk. 5)
20 pct. 20 pct.
Afgift af uberettiget indbetaling på aldersopsparing og aldersforsikring fra og med det 5. år før folkepensionsalderen
(§ 25 A, stk. 6)
20 pct. 20 pct.
Afgift af for meget indbetalt på aldersopsparing og aldersforsikring ved overførsel til en fradragsberettiget pensionsordning
(§ 25 A, stk. 8)
4 pct. 4 pct.
Afgift af uberettiget indbetaling på aldersopsparing og aldersforsikring fra og med det 5. år før folkepensionsalderen ved overførsel til en fradragsberettiget pensionsordning
(§ 25 A, stk. 9)
4 pct. 4 pct.
Afgift af udbetaling af kapitalpensionsindestående vedr. opsparing foretaget før 1. jan. 1980
(§ 26 A, stk. 1 - m.fl.)
Afgift af kapitalopsparing og kapitalforsikring ved overførsel eller konvertering til en aldersopsparing eller aldersforsikring vedr. opsparing foretaget før 1. jan. 1980
(PBL § 26 A, stk. 1 - m.fl.)

25 pct.


25 pct.

25 pct.


25 pct.
Min. kurs ved opgørelse af obligationsværdi vedr. opsparing fra før 1980
(§ 26 A, stk. 2)
75 75
Afgift ved ophævelse af kapitalpension og kapitalforsikring i utide
(§ 28, stk. 1)
52 pct. 52 pct.
Afgift ved ophævelse af aldersopsparing og aldersforsikring i utide
(§ 28, stk. 2)
20 pct. 20 pct.
Afgift ved ophævelse af pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension/rateforsikring i utide 
- normalt
- ved død dog
- supplerende engangsydelser
- ved død dog
- supplerende engangssum
- ved død dog
- visse indeksordninger
(§ 29, stk. 1 og 2)

60 pct.
40 pct.
52 pct.
40 pct.
20 pct.
0 pct.
40 pct.

60 pct.
40 pct.
52 pct.
40 pct.
20 pct.
0 pct.
40 pct.
Afgift af supplerende engangsydelse
(§ 29 A, stk. 1)
Afgift af supplerende engangsydelse ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum
(§ 29 A, stk. 3)
40 pct.

40 pct.
40 pct.

40 pct.
Afgift af visse engangsbeløb fra ATP og efter lov om social pension
(§ 29 B)
40 pct. 40 pct.
Afgift ved udbetaling af invalidesum
(§ 29 C)
40 pct. 40 pct.
Afgift ved overdragelse eller ændring af udbetalingsvilkår for pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension/rateforsikring samt kapitalpension/kapitalforsikring
- normalt
- ved død dog
- visse indeksordninger
- kapitalpension/kapitalforsikring/supplerende engangsydelse
- aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum
(§ 30, stk. 1)


60 pct.
40 pct.
40 pct.
52 pct.
20 pct.


60 pct.
40 pct.
40 pct.
52 pct.
20 pct.
Grænse for maksimal ejerandel ved placering af rate- og kapitalpensionsmidler i et unoteret selskab uden krav om afståelse
(§ 30 B, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Afgift ved udbetaling af overført pensionsordning til EU 
- normalt
- ved død dog
(§ 41, stk. 6)

60 pct.
40 pct.

60 pct.
40 pct.
Afgift ved ophævelse i utide af pensionsbeløb på hvilende ordning for tjenestemandsansatte
(§ 42, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Afgift ved tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved førtidspensionering
(§ 49 A, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Afgift ved tilbagebetaling af bidrag til flexydelsesordning (fra 1. juli 2001)
(§ 49 B, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Medregning til indkomsten af visse forsikringer og udenlandske ordninger udbetalt efter det fyldte 60. år
(§ 53 B, stk. 6)
75 pct. 75 pct.

Noter:

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18