Gå til indhold

Spilleafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om afgifter af spil

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning om Spil 

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil 2023 2024
Lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 2) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 2) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Klasselotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 3) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 3) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Afgift af indskudssummen, kun gældende for Det Danske Klasselotteri A/S (§ 4) 6 pct. 6 pct.
Almennyttigt lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 5) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. kontantgevinst ved beregning af afgift (§ 5) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Bundfradrag pr. anden gevinst (end kontantgevinst) ved beregning af afgift (§ 5) Reguleres ikke 750 kr. 750 kr.
Væddemål:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af væddemål (§ 6) 28 pct. 28 pct.
Lokale puljevæddemål:
Afgift af indskudssummen over bundfradraget ved udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, cykelløb på bane og kapflyvning med duer (§ 8) 11 pct. 11 pct.
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 8) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.000 kr.
24.400 kr. 25.300 kr.
Landbaseret kasino:
Afgift af bruttospilleindtægten (fratrukket værdien af spillemærker i troncen) ved udbud af spil i landbaserede kasinoer (§ 10, stk. 1) 45 pct. 45 pct.
Tillægsafgift af bruttospilleindtægten (fratrukket værdien af spillemærker i troncen) ud over progressionsgrænsen. (§ 10, stk. 1) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænsen for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 3.656.300 kr.
4.453.400 kr. 4.610.600 kr.
Minimumsafgiftsbeløb af det samlede indskud ved afholdelse af turneringer (§ 10, stk. 2) 4 pct. 4 pct.
Onlinekasino:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af spil i et onlinekasino (§ 11) 1) 28 pct. 28 pct.
Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer:
Afgift af bruttospilleindtægten af spilleautomater (§ 12, stk. 1) 41 pct. 41 pct.
Tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restaurationer af bruttospilleindtægt over progressionsgrænsen i afgiftsperioden (§ 12, stk. 2) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænsen for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restaurationer (§ 12, stk. 2) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 27.400 kr.
33.400 kr. 34.600 kr.
Tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller af bruttospilleindtægten i afgiftsperioden der overstiger progressionsgrænsen plus tillæg til progressionsgrænsen pr. opstillet spilleautomat op til 50 og plus tillæg til progressionsgrænsen pr. opstillet spilleautomat herudover (§12, stk. 3) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænsen for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§ 12, stk. 3) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 228.500 kr.
278.400 kr. 288.200 kr.
Tillæg til progressionsgrænsen pr. opstillede spilleautomater op til 50 (§ 12, stk. 3) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.700 kr.
3.300 kr. 3.500 kr.
Tillæg til progressionsgrænsen pr. opstillede spilleautomater ud over 50 (§ 12, stk. 3) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 1.350 kr.
1.700 kr. 1.800 kr.
Spil i forbindelse med offentlige forlystelser:
Afgift af gevinstens værdi over bundfradraget (§ 14) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. kontantgevinst ved beregning af afgift (§ 14) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Bundfradrag pr anden gevinst (end kontantgevinst) ved beregning af afgift (§ 14) Reguleres ikke 750 kr. 750 kr.
Spil uden indsats:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 15) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. kontantgevinst ved beregning af afgift (§ 15) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Bundfradrag pr anden gevinst (end kontantgevinst) ved beregning af afgift (§15) Reguleres ikke 750 kr. 750 kr.
Gevinstopsparing:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 17) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 17) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18