Gå til indhold

Spillelov Grønland

Afgiftssatser og beløbsgrænser ved lov for Grønland om visse spil

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning om Spil

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland 2024

2025

Lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 24) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 24) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Væddemål:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb (§ 24 a) 11 pct. 11. pct.
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af andre væddemål, end væddemål efter § 24 a (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Onlinekasino:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af spil i et onlinekasino (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Lokale puljevæddemål:
Afgift af indskudssummen over bundfradraget ved udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, cykelløb på bane og kapflyvning med duer (§ 26) 11 pct. 11 pct.

 

Beløbsgrænser 2024 2025
Maksimal bruttospilleindtægt ved ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino af maks. 1 års varighed (§ 8, stk. 1) Reguleres ikke  1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt tilsynsgebyr) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1 mio. kr., jf. § 8, stk. 1 (§ 23, stk. 1) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
50.000 kr.
63.100 kr. Fastsættes senere
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål og onlinekasino efter § 8, stk. 1 (§ 23, stk. 2) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
25.000 kr.
31.600 kr. Fastsættes senere
Lokale puljevæddemål:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.000 kr.

25.300 kr.

Fastsættes senere

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18