Gå til indhold

Spiritusafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.3.1. Spiritus 

Afgiftssats for spiritus 2023 2024
Spiritus med et ætanolindhold over 1,2 pct. vol, samt vin og frugtvin mv. med et ætanolindhold over 22 pct. vol. 150,00 kr./l 100 pct. ætanolstyrke (ren alkohol) 150,00 kr./l 100 pct. ætanolstyrke (ren alkohol)

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18