Gå til indhold

Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ledningsført vand

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand 

Afgiftssatser 2023 2024
Vandafgift 6,37 kr./m 6,37 kr./m

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18