Gå til indhold

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af vejbenyttelse

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Der opkræves vejbenyttelsesafgift for lastbiler til godstransport med tilladt totalvægt på 12 ton og derover.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.2 Vejbenyttelsesafgift.

Afgiftssatser 2023 og 2024
Udstødningsklasse: Ikke euro Euro I Euro II
Køretøjer med: Højst 3 aksler 4 aksler eller mere Højst 3 aksler 4 aksler eller mere Højst 3 aksler 4 aksler eller mere
Pr. år 10.470 kr. 17.555 kr. 9.101 kr. 15.196 kr. 7.925 kr. 13.216 kr.
Pr. måned 1.041 kr. 1.748 kr. 907 kr. 1.518 kr. 788 kr. 1.317 kr.
Pr. uge 275 kr. 461 kr. 238 kr. 401 kr. 208 kr. 349 kr.
Pr. dag 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr.
Udstødningsklasse: Euro III Euro IV Euro V
Køretøjer med: Højst 3 aksler 4 aksler eller mere Højst 3 aksler 4 aksler eller mere Højst 3 aksler 4 aksler eller mere
Pr. år 6.891 kr. 11.482 kr. 6.265 kr. 10.448 kr. 5.923 kr. 9.875 kr.
Pr. måned 684 kr. 1.146 kr. 625 kr. 1.041 kr. 587 kr. 982 kr.
Pr. uge 178 kr. 305 kr. 163 kr. 275 kr. 156 kr. 260 kr.
Pr. dag 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr. 89 kr.
Udstødningsklasse: Euro VI eller renere     
Køretøjer med: Højst 3 aksler 4 aksler eller mere        
Pr. år 5.581 kr. 9.302 kr.        
Pr. måned 558 kr. 930 kr.        
Pr. uge 148 kr. 245 kr.        
Pr. dag 89 kr. 89 kr.        

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15