Gå til indhold

Grundværdiregulering - oversigt over reguleringsprocenten fra 2003-2022

Oversigt over reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi siden 2003

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Reguleringsprocenten er dog fastsat til 2,8 pct. fra 2022 for ejerbolig og fra 2023 for alle ejendomme.

Reguleringsprocenterne for 2003-2023 fremgår af tabellen nedenfor.

Som led i den nye ejendomsskattelov fastlægges der med virkning fra og med 2024 ikke længere reguleringstal for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi. Reguleringsprocenten for 2023 på 2,8 pct. anvendes imidlertid i 2024 til beregning af skatterabat for ejerboliger og af stigningsbegrænsningsordningen for øvrige ejendomme, der indføres med den nye ejendomsskattelov.

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld 2003-
År Reguleringsprocent, ejerboliger

Reguleringsprocent, øvrige ejendomme

2003 7,0 7,0
2004 5,1 5,1
2005 6,5 6,5
2006 5,5 5,5
2007 4,7 4,7
2008 4,9 4,9
2009 4,7 4,7
2010 7,0 7,0
2011 7,0 7,0
2012 4,3 4,3
2013 7,0 7,0
2014 6,3 6,3
2015 6,4 6,4
2016 0,0 6,6
2017 0,0 0,0
2018 6,5 6,5
2019 5,5 5,5
2020 5,8 5,8
2021 6,4 6,4
2022 2,8 4,4
2023 2,8 2,8

1) Jf. lov nr. 1047 af 17. december 2002 og seneste bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (åbner i nyt vindue)