Gå til indhold

Lånerente for indefrysning af ejendomsskat

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. 2007-2024

Personer over 65 år og modtagere af visse pensioner og efterløn kan – når visse betingelser er opfyldt – få indefrosset ejendomsskatterne. Det vil sige, at kommunen med sikkerhed i den faste ejendom yder et lån svarende til skatterne.

Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om lån til betaling af ejendomsskatter1), der har følgende ordlyd:

”Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.”

Siden 2007 er lånene blevet forrentet med følgende procenter:

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv.
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rentesats
(pct. p.a.)
1,5 2,0 2,125 0,5 3,08 2,93 2,23 1,84 1,64 1,41
År 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024    
Rentesats
(pct. p.a.)
1,24 1,00 0,88 0,69  0,47 0,48 1,53 3,57    

Anm.: Frem til og med 2010 blev lånebeløbene forrentet med en årlig rente, der svarede til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.

Link til seneste SKM-meddelelse om lånerenten for 2024.

 

1) Jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021