Gå til indhold

Ny aftale: Billigere elfirmabiler og skattefri opladning på arbejdspladsen

Bilister med elfirmabiler kan se frem til at slippe billigere i skat, samtidig med at arbejdsgiverbetalt opladning på arbejdspladsen bliver skattefri. Det er indholdet i en justering af aftalen om en grøn vejtransport, hvor det også fremgår, at bilister med plug-in hybridfirmabiler skal betale mere i skat fra 2023.

Hvis man kører i plug-in-hybridbil og har fri bil, vil skatteregningen blive lidt større fra 2023 og frem. Samtidig sættes beskatningsgrundlaget ned for de firmabilister, der kører i elbiler, mens arbejdsgiverbetalt el til opladning fra arbejdspladsen skattefritages. Med aftalen afsættes desuden en pulje på knap 100 mio. kr., som øremærkes til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger og 6 mio. kr. til Videnscenter for ladeinfrastruktur.

Det er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten netop blevet enige om som led i arbejdet med at fremme salget af elbiler. 

”Med aftalen gør vi det mere attraktivt at køre i elbil for firmabilisterne. Det er en klog justering af aftalen om grøn vejtransport, som kommer i takt med, at vi bliver klogere på brugen af de forskellige biltyper. Samtidig glæder jeg mig over, at det nu bliver billigere for arbejdspladserne at stille opladning til rådighed for medarbejderne, uanset om man har en firmabil eller ej,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Fælles for initiativerne i aftalen er, at de træder i kraft fra 2023 og varer frem til og med 2026.

Aftalepartierne er desuden enige om at følge op på Aftalen om en grøn omstilling af vejtransport i 1. kvartal 2023.

Læs aftalen her.
Læs faktaark om øget incitament til opladning og flere ladestandere.
Læs faktaark om skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt el til opladning på arbejdspladsen.
Læs faktaark om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler. Opdateret den 9. september.

Pressekontakt:

Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk