Gå til indhold
Christiansborg

Ny aftale sikrer enklere regler for lotterier og banko

Foreningslivet skal have de bedste rammer for at skabe stærke fællesskaber gennem lotterier. Det er alle Folketingets partier enige om med aftalen Enklere regler for lotterier og banko.

Regeringen og alle Folketingets partier har netop indgået en aftale, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.  

”Banko er en god dansk tradition, som giver mulighed for at skabe vigtige fællesskaber og samle ind til gode formål. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen sikrer enklere og mere tidsvarende regler for de foreninger og organisationer, der arrangerer banko. Vi har fundet en model, der i høj grad understøtter de mange bankospil og lotterier, der afholdes i dag. Aftalen sikrer gode rammer for bankospil i Danmark, og at flere penge går til gode formål lokalt. Det er jeg glad for”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

De nuværende regler betyder, at flere bankoforeninger er på kant med loven, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har donation til det gode formål i centrum. Samtidig har mange foreninger og hjælpeorganisationer mv. i dag begrænsede muligheder for at afholde lotterier på den måde, som de gerne vil.

Det ændrer aftalen på med enklere regler for lotterier og banko. Med aftalen indføres der tre former for lotteri som undtagelse til det monopol, som gælder for lotteri i Danmark: 1) lotteri under en bagatelgrænse, 2) almennyttigt lotteri og 3) bankospil på det liberaliserede marked.

Centrale elementer i aftalen:

 • Indførelse af bagatelgrænse - salgssum under 15.000 kr.

Ingen krav til arrangør, formål, udbud eller overskud. Intet tilsyn. Det kunne fx være en skoleklasse, der samler ind til en lejrtur.

 • Salgssum mellem 15.000 til 200.000 kr.

Krav om donation af hele overskuddet til et almennyttigt formål. Gælder kun for frivillige foreninger og offentligt støttede enheder. Det kunne fx være en spejderklub eller et aktivitetscenter.

 • Salgssum mellem 15.000 til 5 mio. kr.

Krav om donation af hele overskuddet (minimum 15 pct. af salgssummen for foreninger og minimum 35 pct. for andre) til et almennyttigt formål. Det kunne fx være idrætsforening og en indsamlingsorganisation.

 • Salgssum mellem 5 mio. til 100 mio. kr.

Krav om donation af hele overskuddet (minimum 35 pct. af salgssummen) til et almennyttigt formål.

Bankospillet er for mange danskere en vigtig social aktivitet. Det gøres derfor også muligt for bankoforeninger at udbyde banko uden krav om at skulle donere til almennyttige formål. De vil derimod skulle leve op til reglerne for det øvrige liberaliserede spilmarked uden krav om donation til almennyttige formål og med betaling af spilafgift.

Aftalen skaber gode vilkår for mange de mange foreninger, der ønsker at afholde lotteri:

”Danske Seniorer mener, at bankoaftalen respekterer og støtter seniorforeningers muligheder for at spille banko som en social aktivitet i foreningerne. Vi er glade for, at der er kommet en aftale med klare og fornuftige regler for foreningerne, så de ved, hvad de kan og må”, siger Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer.

”I DIF er vi rigtig glade for de nye og mere enkle regler, fordi de letter bureaukratiet for de frivillige ledere i vores idrætsforeninger. Men også fordi det giver foreningerne mulighed for indtægter, der fx kan bruges til at styrke de sociale fællesskaber”, siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF.

”Der er alt for meget bureaukrati forbundet med at være frivillig i foreningslivet. Vi er glade for, at aftalepartierne ønsker at lette de bureaukratiske byrder og denne aftale er et godt skridt i den rigtige retning”, siger Christine Ravn, forkvinde i DUF.

”Vi er glade for, at der kommer enklere regler for almennyttige lotterier. Det vil klart får flere midler ud til de mange forskellige formål. Dialogen har været god, og vi ser frem til mindre administration og afgift”, siger Kenneth Kamp Butzback, generalsekretær i ISOBRO.

”Forsamlingshusene er glade for den nye aftale, som sikrer mere klarhed på området. Det er vigtigt for os, at det er nemt for forsamlingshusene at arrangere banko, og at de undgår administrativt bøvl”, siger Isabella Estrupinan Hjordrup, formand for Danske Forsamlingshuse. 

Læs hele aftalen her

Faktaark 1 – eksempel på aktivitetscenter

Faktaark 2 – eksempel på spejderklub

Faktaark 3 – ekemepel på idrætsforening

Faktaark 4 – eksempel på forsamlingshus

Faktaark 5 – eksempel på forsamlingshus

Faktaark 6 – eksempel på indsamlingsorganisation

Faktaark 7 – eksempel på støtteforening for idrætsklub

Faktaark 8 – eksempel på bankoforening (almennyttigt lotteri)

Faktaark 9 – eksempel på bankoforening (bankospil på liberaliseret spilmarked)

Kontakt ordførerne her:

 • Anders Kronborg (S), skatteordfører, tlf. 6162 5851
 • Jan E. Jørgensen (V), skatteordfører, tlf. 6162 5174
 • Mohammad Rona (M), skatteordfører, 6162 5023
 • Hans Kristian Skibby (DD), skatteordfører, tlf. 6162 4231
 • Sigurd Agersnap (SF), skatteordfører, tlf. 6162 4968
 • Steffen Frølund (LA), skatteordfører, tlf. 6162 4887
 • Tina Cartey (KF), skatteordfører, 6162 4798
 • Pelle Dragsted (EL), skatteordfører, 6162 4500
 • Samira Nawa (RV), skatteordfører, tlf. 6162 4111
 • Mette Thiesen (DF), skatteordfører, tlf. 6162 5096
 • Christina Olumeko (ALT), skatteordfører, tlf. 6162 4985

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk