Gå til indhold
Skatteminister Morten Bødskov

Ny boligaftale sikrer tryghed om boligskatten

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at kompensere boligejerne for udskydelsen af de nye boligskatteregler. Det medfører allerede fra 2021 yderligere skattelettelser til boligejerne og fra 2024 en større varig skattelettelse end forudsat i den oprindelige aftale. Samtidig afsættes der varigt 100 mio. kr. årligt til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.

Partierne bag boligskatteforliget (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) er enige om at lette ejendomsværdiskatten allerede i 2021 og lade grundskylden stige mindre end ellers forudsat fra 2021 til 2024.

Aftalen kommer efter, at regeringens eftersyn af skattevæsenets it-problemer i efteråret 2019 viste, at det var nødvendigt at udskyde implementeringen af de nye boligskatteregler med tre år.

”Regeringen ønsker tryghed for boligejerne og ro om boligskatterne. Derfor har vi været fast besluttede på, at selv om vi er nødt til at udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024, må det ikke få den konsekvens, at boligskatterne stiger. Jeg er derfor rigtigt glad for, at vi nu har et bredt flertal, der bakker op om, at der skal være ro om boligskatterne og tryghed for boligejerne i årene, der kommer,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Aftalen medfører særligt følgende:

  • Ejendomsværdiskatten lempes med ca. 3 mia. kr. i 2021-2023.
  • Boligskatterne lempes varigt med ca. 0,6 mia. kr. før tilbageløb, set i forhold til hvis boligskatteomlægningen ville være blevet gennemført i 2021.
  • Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.
  • Den obligatoriske indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit.
  • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • Der afsættes 100 mio. kr. til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.
  • Tilbagebetaling til de boligejere, der har bebetalt boligskat af for høje vurderinger i 2011-2020. Aktuelt forventes i alt ca. 13 mia. kr. tilbagebetalt.

”Det er en stor beslutning at købe bolig, og for mange danskere er det den største økonomiske beslutning, der skal træffes i livet. Derfor skal man selvfølgelig kunne vide sig sikker på, hvilke skatteregler der gælder. Det sikrer vi med aftalen. Derudover er jeg også meget glad for, at vi i takt med, at de nye vurderinger kommer ud, kan kompensere de boligejere, der har betalt for meget i boligskat med i gennemsnit 18.000 kr. skattefrit. Det vil nok være et beløb, der falder på et tørt sted hos rigtig mange danskere”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Læs hele kompensationsaftalen her.
Læs om de nye boligskatteregler fra 2024 her.

Læs mere i nedenstående faktaark:
Skattelettelser for boligejere i hele landet allerede i 2021 og yderligere fra 2024.
Hvordan bliver boligskatten for typiske boligejere i 2024?
Hvordan fordeles tilbagebetalingen af 13 mia. kr. til boligejerne?

Journalister har mulighed for en teknisk gennemgang af aftalen under iagttagelse af gældende retningslinjer som følge Covid-19. Det sker i Nicolai Eigtveds Gade 28 i dag kl. 14:00. Tilmelding kan ske til Rasmus Felt på rf@skm.dk senest kl. 12:00.

Kontakt:
Skatteministeriets pressefunktion på tlf.: 7222 2324

Ordførere:
Troels Ravn (S) 61624783
Louise Schack Elholm (V) 61624180
Dennis Flytkjær (DF): 61625156
Kathrine Olldag (RV) 61623800
Mona Juul (K): 61623202
Ole Birk Olesen (LA) 61625176