Gå til indhold

Regeringen forhøjer dieselafgiften som en del af en bred politisk aftale om grønne initiativer

Bred aftale afsætter ca. 5 milliarder kroner til grønne initiativer

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har indgået en aftale, der tager endnu et skridt mod at gøre Danmark til et renere og sundere sted for både dyr og mennesker.

Aftalen fordeler samlet 5 mia. kr. til bl.a. markante investeringer i grøn varme, skovrejsning, oprydning efter generationsforureninger og rent drikkevand. Som en del af aftalen er det også besluttet at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter ekskl. moms (2024-priser) med virkning fra 1. januar 2025.

”Vi kan se klimaforandringerne ske for øjnene af os, og derfor holder regeringen foden
på den grønne speeder. Afgifter og tilskud er effektive ift. at påvirke vores adfærd, og derfor er en højere dieselafgift er et vigtigt værktøj, når det kommer til at nå vores klimamål,”
siger Skatteminister Jeppe Bruus.

Samtidig med forhøjelse af dieselafgiften gennemføres en række kompenserende tiltag for
borgere og erhverv, herunder nedsættelse af udligningsafgiften og midlertidig nedsættelse
af den kilometerbaserede vejafgift.

Forhøjelsen af dieselafgiften skønnes at indebære et fald i CO2-udledninger på ca. 0,4
mio. tons i 2025.

Læs mere om aftalen her 

Faktaark om forhøjelse af dieselafgiften og kompenserende tiltag 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk