Gå til indhold

Legacy-systemer i Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen i Danmark har gennem årtier været digital frontløber. Nu har en række ældre it-systemer – de såkaldte legacy-systemer – en så fremskreden alder, at de skal moderniseres og levetidsforlænges i løbet af de næste mange år.

Skatteforvaltningen har en samlet portefølje på ca. 230 it-systemer, hvoraf en betydelig del er ældre it-systemer, som er udviklet i perioden fra 1960’erne og frem til ca. 2000. Det er disse systemer, der inden for en årrække skal moderniseres og levetidsforlænges.

Legacy-it-systemerne understøtter centrale dele af skatteopkrævningsopgaven og bidrager samlet set til opkrævningen af ca. 800 mia. kr. årligt. Det drejer sig fx om de it-systemer, der håndterer forskuds- og årsopgørelsen.

 

Aftale om håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer 

I december 2019 blev der indgået en bred aftale om håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer. Med aftalen tilsluttede alle daværende partier sig behovet for at forberede og påbegynde en gennemgribende modernisering og udskiftning af skattevæsenets legacy-it-systemer og eventuelt øvrige tilknyttede systemer.

På finansloven for 2019 blev der afsat i alt 612 mio. kr. i 2019-2022 til at styrke skattevæsenets organisatoriske kapacitet mhp. at understøtte sikre og stabile systemer

Pressemeddelelse og aftaletekst