Gå til indhold

Koncernstrategi

Skatteministeriets koncernstrategi beskriver de vigtigste indsatsområder og sætter en fælles retning for arbejdet i hele koncernen. Strategien består af én overordnet vision og fire strategiske pejlemærker.

Skatteministeriets koncern spiller en afgørende rolle for samfundsfinansierin­gen. Den overordnede vision og de strategiske pejlemær­ker sikrer, at koncernen har en fælles sigtelinje i dette arbejde.

Én overordnet vision 

”Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.” 

Fire strategiske pejlemærker 

De strategiske pejlemærker sætter retningen for Skatteministeriets koncern frem til 2025. De understøtter prioriteringen af ressourcer på tværs af koncernen og sikrer, at alle Skatteministeriets styrelser har samme forståelse af koncernens hovedprioriteter. 

Pejlemærkerne beskriver de vigtigste indsatsom­råder for koncernen og tager afsæt i koncernens kerneområder og ­udfordringer.

De fire pejlemærker