Gå til indhold

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriets koncern består af et departement og ni specialiserede styrelser. Læs mere om koncernen og organiseringen her.

Skatteministeriets ni specialiserede styrelser varetager hver især deres kerneopgave. På den måde er de med til at understøtte koncernens formål om at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. For eksempel understøtter Toldstyrelsen smidig handel på tværs af grænser og sikrer en effektiv toldkontrol, mens Gældsstyrelsen hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. På samme vis har de øvrige syv styrelser hver deres hovedopgave. 

Herunder kan du se organisationsdiagrammet for Skatteministeriets koncern og læse mere om de ni specialiserede styrelser.

 

Skatteministeriets koncern

Klik her for at se organisationsdiagrammet i en større version

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden har til opgave at sikre et ordentligt, fair og velreguleret spilmarked i Danmark til gavn for spillere og spiludbydere. Myndigheden har ansvaret for at udstede de relevante tilladelser til spiludbud i Danmark og for at føre et risikobaseret tilsyn med området. Samtidig udfører myndigheden analyser af spilmarkedet og leverer klar og gennemskuelig vejledning og information.

Læs mere om Spillemyndigheden

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager over skattevæsenets afgørelser på skatte- og vurderingsområdet. Styrelsen behandler klagesagerne, men det er Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen. På enkelte sagsområder træffer Skatteankestyrelsen selv afgørelser. Den uafhængige klagebehandling er borgernes garanti for, at der bliver truffet afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag.

Læs mere om Skatteankestyrelsen

Skatteforvaltningen

Syv af styrelserne i Skatteministeriets koncern er samlet i én fælles juridisk forvaltningsmyndighed, Skatteforvaltningen, da det er en forudsætning for, at styrelserne kan løfte kvaliteten af opgaveløsningen i det danske skattevæsen.

De syv styrelser i Skatteforvaltningen er: Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Du kan læse mere om de syv styrelser herunder. 

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld og desuden i samarbejde med de offentlige fordringshavere forebygge, at der opstår ny gæld til det offentlige. Styrelsen sikrer, at alt fra skattegæld til ubetalt licens og færdselsbøder bliver betalt.

Læs mere om Gældsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen udarbejder offentlige vurderinger af grunde og ejendomme, der er så ensartede og præcise som muligt, så borgere og virksomheder kan have tillid til, at de beskattes på et retvisende grundlag. Samtidig skal styrelsen sikre, at alle ejendomsejere får en retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering.

Læs mere om Vurderingsstyrelsen

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Det er Skattestyrelsens ansvar at opkræve skatter fra alt fra store selskaber til almindelige borgere. Opgaven løser styrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen

Læs mere om Skattestyrelsen

Toldstyrelsen

Toldstyrelsen understøtter smidig handel på tværs af grænser ved at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det styrelsens ansvar at opretholde en stærk toldkontrol ved Danmarks ydre grænser og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Læs mere om Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Styrelsen bidrager til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark ved at udøve tilsyn og kontrol, så reglerne på området efterleves.

Læs mere om Motorstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen understøtter udviklingen af en driftssikker og fremtidsparat skatteforvaltning. Styrelsens kerneopgave er at vedligeholde eksisterende it-systemer, sikre stabil drift og udvikle tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger til den danske skatteforvaltning.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen understøtter en velfungerende skatteforvaltning og varetager fælles funktioner på tværs af departement og styrelser i Skatteministeriets koncern såsom service og administration inden for blandt andet blandt andet HR, bygninger, service, indkøb og bogføring.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

It-tilsynet

It-tilsynet fører tilsyn og yder rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område med særligt fokus på Skatteforvaltningens væsentligste udfordringer, herunder håndteringen af legacy-udfordringen og implementeringen af store lovkomplekser som f.eks. boligskatteforliget og nye EU-regler på toldområdet.

Læs mere om It-tilsynet

Borger- og retssikkerhedschef

Skatteforvaltningen har desuden en Borger- og retssikkerhedschef, der fungerer som 2. instans i klagebehandlingen af sager, og som også kan tage sager op på eget initiativ. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling.

Læs mere om borger- og retssikkerhedschefen

Skatteministeriets departement

Du kan læse om departementet her