Gå til indhold

Om departementet

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er derfor en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. På den måde er Skatteministeriet med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriets departement skaber rammerne og sætter retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, der nyder tillid.

Når vi siger, vi skaber rammerne, mener vi, at det er vores opgave at understøtte regering og Folketing i, at de juridiske, økonomiske, administrative rammer for at opkræve og inddrive skatter, moms, afgifter og told i Danmark er blandt de allerbedste i EU.

Når vi siger, vi sætter retningen, mener vi, at det er vores opgave at anvise beslutningstagerne veje og løsninger, der kan konsolidere og udvikle finansieringen af den offentlige sektor – både når det handler om skatteindtægter og om måden, som skatteregler udformes og administreres på.

Når vi taler om et velfungerende skattesystem, mener vi et skattesystem, der enkelt og effektivt kan administreres og som samtidig understøtter økonomisk vækst og velstand i samfundet. Et skattesystem, der er fremtidssikret og på forkant med de dele af samfundsudviklingen, der direkte eller indirekte berører skattegrundlaget og skatteindtægterne.

Og når vi taler om en veldrevet skatteforvaltning, mener vi en skatteforvaltning, der er i stand til at løfte sine kerneopgaver med høj kvalitet. Det kræver korrekt og effektiv administration, at det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne skatter og afgifter, og at der samtidig er fokus retssikkerhed.

Vores fire værdier

Arbejdet i Skatteministeriets departement bygger på fire grundværdier. De er vores rettesnor i det daglige arbejde og udgangspunktet hver gang, vi går til en opgave.

Læs mere om vores fire værdier