Gå til indhold

Aktieavance­beskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2023 2024
Bagatelgrænse for personers gevinst/tab på beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
(§ 22 og KGL §§ 14 og 23)
2.000 kr. 2.000 kr.
Maks. anpartskapital i anpartsselskab for skattefritagelse for udlodning af beløb ved en kapitalnedsættelse
(§ 29)
225.000 kr. 225.000 kr.
Beløbsgrænse (minimum) for beskatning af personer ved fraflytning den 30. maj 2008 eller senere (§ 38)
- enlige
- ægtepar (pr. ægtefælle)
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
Beløbsgrænse (maksimum) for aktiebeholdning for skattefritagelse ved afståelse af aktier den 1. januar 2006 eller senere (§ 44)
- enlige
- ægtepar
136.600 kr.
273.100 kr.
136.600 kr.
273.100 kr.
Skattesatser mv. 2023 2024
Aktieavance/tab beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a med:
Progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst finder du under personskatteloven.
Gevinst og tab opgjort efter reglerne i denne lovs § 18, § 19, og § 22 beskattes dog som kapitalindkomst. Gevinst og tab opgjort efter § 17 og gevinst efter § 17 A, stk. 1, nr. 2 beskattes som personlig indkomst.
27 pct./
42 pct.
27 pct./
42 pct.
Ejerandele for hovedaktionæraktier (§ 4)
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end

25 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
Ejerandele for datterselskabsaktier (§ 4A)
- min. aktiekapital i selskabet
10 pct. 10 pct.
Ejerandele for koncernselskabsaktier (§ 4B)
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
50 pct. 50 pct.
Ejerandele for skattefri porteføljeaktier (§ 4C)
- aktiekapital i porteføljeselskabet skal udgøre mindre end
- maks. krav til porteføljeselskabets placering i noterede aktier

10 pct.
85 pct.

10 pct.
85 pct.
Aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (§ 21)
- min. andel af aktier m.v.

50 pct.

50 pct.
Obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (§ 22)
- min andel af obligationer m.v.
50 pct. 50 pct.
Ejerandele vedr. skyldner og kapitalindskyder for reduktion ved opgørelsen af kapitalindskud (§ 28)
- ejerandel for skyldner skal udgøre mere end
- ejerandel for kreditor/kreditors ægtefælle skal udgøre mere end
- stemmeværdi for kreditor/kreditors ægtefælle skal udgøre mere end

10 pct.
50 pct.
50 pct.

10 pct.
50 pct.
50 pct.
Min. overdragelse ved succession i levende live (§§ 34, 35 og 35A)
- min. aktiekapital i selskabet
- minimumskrav til at selskabet i overvejende grad vedrører pengeanbringelse

1 pct.
50 pct.

1 pct.
50 pct.
Hovedaktionærnedslag ved opgørelse af gevinst (§ 47)
- nedslag pr. års besiddelsestid til og med 1998
- maks. nedslag

1 pct.
25 pct.

1 pct.
25 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18