Gå til indhold

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Af nedenstående oversigt fremgår satser og beløbsgrænser for 2023 og 2024. En række satser og beløbsgrænser tilbage til 1970 kan findes her: Satser og beløbsgrænser for tidligere år.

Satser og beløbsgrænser

Regulering/ grundbeløb1) 

2023 2024
Bundskatteprocent
Bundskatteprocent på Christiansø
(§ 6, stk. 2)
-
-

12,06 pct.
4,06 pct.

12,01 pct.
4,01 pct.

Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
(§ 7, stk. 1)

40.000 kr.

(80.000 kr.)

48.800 kr.
97.600 kr.


50.500 kr.
101.000 kr.

Topskat
- Topskatteprocent
- Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
466.000 kr.
467.000 kr.
15 pct.
568.900 kr.

15 pct.
588.900 kr.

Udligningsskat (reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
- Procentsats
- Udligningsskattegrænse
- Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller
(§ 7 a, stk. 4)

362.800 kr.
121.000 kr.

0 pct.
441.900 kr.
147.400 kr.


0 pct.
457.500 kr.
152.600 kr.

Sundhedsbidrag
(§ 8)
- 0 pct. 0 pct.
Aktieindkomst
- Skattesats, laveste trin
- Skattesats, højeste trin
- Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst
(§ 8 a, stk. 1 og 2)


48.300 kr.
27 pct.
42 pct.
58.900 kr.
27 pct.
42 pct.
61.000 kr.
Skattesats for CFC-indkomst
(§ 8 b, stk. 1)
- 22 pct. 22 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige
(§ 8 c, stk. 1)
Se også Skattesatser for begrænset skattepligtige
- 25 pct. 25 pct.
Personfradrag 
(§ 10, stk. 1)
39.350 kr. 48.000 kr. 49.700 kr.
Kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
- Kompensationsprocent
- Beløbsgrænse for kompensation
(§ 11, stk. 1 og 2)

-
-

8 pct.
50.000 kr.


8 pct.
50.000 kr.

Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
- 40 pct. 40 pct.
Skatteloft for personlig indkomst
(§ 19, stk. 1)
- 52,07 pct. 52,07 pct.
Skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
- 42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
- 2,0 pct. 2,0 pct. 
Beregnet reguleringstal efter § 20
Se også Reguleringstallet i PSL § 20 - en historik oversigt
- 121,8 126,1

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.