Gå til indhold

Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

For satser og beløbsgrænser i 2024 henvises til ejendomsskatteloven.

Beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat.
(§ 5, stk. 1)
Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. -
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog maks.
(§ 7, stk. 2)
- 1.200 kr. -
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog
- maks. for helårsboliger
- maks. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
- 6.000 kr.
2.000 kr.
-
-
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)
- 500 kr.
900 kr.
-
-
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)
- 2.400 kr. -
Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslaget
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)

174.600 kr.
268.600 kr.

212.700 kr.
327.200 kr.

-
-

Bundgrænse for medregning af udbytteindkomst til aftrapningsindkomsten
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)
- 5.000 kr.
10.000 kr.
-
-

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Ejendomsværdiskattesats
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen
(§ 5, stk. 1)
9,2 promille
30 promille
-
-
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien.
(§ 6, stk. 1)
1,8 promille -
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 1.200 kr.
(§ 7, stk. 1)
3,7 promille -
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
3,7 promille -
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)
20 pct. -
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)
20 pct. -
Reduktion af pensionistnedslaget efter § 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser
(§10, stk. 1, jf. § 17, stk. 4)
5 pct. -

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18