Gå til indhold

Øl- og vinafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E:A:3.2. Vin mv. og E.A.3.3. Øl mv. 

Afgiftssatser for øl 2024 2025
Pr. liter 100 pct. ren alkohol1)2) 48,74 kr./l 48,74 kr./l

1) Øl med et ætanolindhold på under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.
2) Eksempel på beregning af ølafgiften af en 33 cl's 4,6 pct. vol. øl:
0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 48,74 kr. pr. liter ren alkohol = 73,99 øre

Afgiftssatser for vin 2024 2025
Vin og frugtvin - KN-kode 2204 til 2206
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 5,18 kr./l 5,18 kr./l
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) 11,26 kr./l 11,26 kr./l
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)1) 15,08 kr./l 15,08 kr./l

1) Varer over 22 pct. vol. henhører under spiritusafgiftsloven

Tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin1) 2024 2025
Varer omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som forefindes på flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning eller har et overtryk på mindst 3 bar ved 20° C (mousserende vine og champagne) 3,35 kr./l 3,35 kr./l

1) Tillægsafgiften lægges oven i vinafgiften

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18