Gå til indhold

Tobaksafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.10 Tobak 

Afgiftssatser 2023 2024
Cigaretter 193,54 øre/stk.
+ 1 pct.
af detailprisen
193,54 øre/stk.
+ 1 pct.
af detailprisen
Groftskåret røgtobak  1.500,90 kr./kg 1.500,90 kr./kg 
Fintskåret røgtobak  1.550,90 kr./kg  1.550,90 kr./kg 
Cigarer, cerutter og cigarillos

 118,51 øre/stk.
+ 10 pct.
af detailprisen
(minimumsafgift på 227,90 øre pr. stk. inklusive moms)
 118,51 øre/stk.
+ 10 pct.
af detailprisen
(minimumsafgift på 227,90 øre pr. stk. inklusive moms)

Afgifter på cigaretpapir, røgfri tobak, nikotinholdige væsker samt nikotinprodukter henhører under forbrugsafgiftsloven

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18