Gå til indhold

Vægtafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.4 Vægtafgift m.m. 


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med afgiftsberegneren

 

INDHOLD:
Almindelige personbiler mv.
Busser (bortset fra rutebiler)
Taxier m.v.
Varebiler og mindre lastbiler
Lastbiler indtil 12 tons (der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)
Lastbiler over 12 tons (der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)

For personbiler, der er indregistreret første gang efter 30. juni 1997 og for varebiler med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. registreret første gang efter den 18. marts 2009 betales ejerafgift efter brændstofforbrug, jf. Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Med udmøntningen af aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 forhøjes vægtafgiften for person- og varebiler samt påhængskøretøjer med 9,7 pct. i 2023 og 16,8 pct. i 2024 i forhold til 2020-niveau.

Afgiftssatser for almindelige personbiler m.v.*
  2023 2024
Afgift pr. køretøj Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift), kr. Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift), kr.
I. Egenvægt indtil 600 kg        
- Motorcykler,
- 12 måneder
810 660 860 660
- Andre personkøretøjer, 6 måneder 1.170 970 1.240 970
II. Egenvægt 601 - 800 kg        
- 6 måneder 1.420 1.180 1.510 1.180
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg        
- 6 måneder 1.940 1.570 2.060 1.570
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg        
- 6 måneder 2.570 1.990 2.740 1.990
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg        
- 6 måneder 3.350 - 3.570 -
- 3 måneder 1.710 1.280 1.820 1.280
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg        
- 6 måneder 4.610 - 4.910 -
- 3 måneder 2.320 1.700 2.470 1.700
VII. Egenvægt over 2.000 kg        
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder  140   100 

150

100

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

Afgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2023 og 2024
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)  
Motorkøretøj  
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 450 1.130  
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 585 1.160  
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 810 1.230  
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
kr. 900 1.230  
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.440 1.230  
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.920 1.230  
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 1.230  
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.120 1.230  
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.640 1.230  
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.160 1.230  
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 50 14  
Busser med flere end 2 aksler  
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder kr. 36 10  
Afgiftssatser for taxier m.v.
  2023 2024
Afgift pr. køretøj Udligningsafgift kr. Udligningsafgift kr.
I. Egenvægt indtil 800 kg    
- 12 måneder 3.020 3.020
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg    
- 12 måneder 3.740 3.740
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg    
- 12 måneder 4.430 4.430
IV. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg    
- 12 måneder 4.850 4.850
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg    
- 12 måneder 5.360 5.360
VI. Egenvægt over 2.000 kg    
- 12 måneder 6.420 6.420
Vægt- og udligningsafgift for motorcykler med varesidevogn
  2023 2024
Årlig afgift pr. køretøj Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift), kr. Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift), kr.
Motorcykler med varesidevogn 370 140 440 140
Vægt- og udligningsafgift for varebiler og mindre lastbiler mv.
  2023 2024
Årlig afgift pr. køretøj Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift), kr. Vægtafgift, kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift), kr.
Tilladt totalvægt        
Indtil 500 kg 1.170  720 1.240 720
501-1000 kg  1.500 1.040 1.590 1.040
1001-2000 kg  2.470 1.410 2.630 1.410
2001-2500 kg  4.270 1.760 4.550 1.760

2501-3000 kg

 5.120 2.000 5.450 2.000
3001-4000 kg  5.120   2.270  5.450 2.270
Vægtafgift for påhængskøretøj
  2023 2024
Årlig afgift pr. køretøj Vægtafgift, kr. Vægtafgift, kr.
Tilladt totalvægt    
Indtil 500 kg - -
501-1000 kg 170 180
1001-2000 kg 320 340
2001-2500 kg 400 430
2501-3000 kg 510 540
3001-4000 kg 620 660
Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv., 2022-2024

Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj

a) Med højst to aksler.

  Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 36 24 13 13
Afgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2023 og 2024
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
kr. 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
kr. 627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
kr. 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
kr. 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
kr. 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.514 4.004

Se også Nummerplader, der giver svar på spørgsmål om registrering af biler mv. 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15