Gå til indhold

Ekspertgruppen for en Grøn skattereform

Med aftalen om en grøn skattereform blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal belyse, hvordan en ensartet CO2-afgift kan indføres.

Afrapporteringer
Ekspertgruppen har afleveret sin første delrapport i starten af 2022. Den tager første spadestik mod at fastlægge rammerne for en fremtidig ensartet CO2-afgift.

Ekspertgruppen skal i efteråret 2022 aflevere den anden og sidste afrapportering. I den rapport skal ekspertgruppen belyse modeller for en mere ensartet CO2-regulering af alle omfattede udledninger. Det skal give de bedst mulige forudsætninger for, at aftalepartierne kan fastlægge rammerne for en ensartet CO2-afgift frem mod 2030.

Læs kommissoriet for grøn skattereform

Medlemmer af ekspertgruppen:

  • Michael Svarer, professor i økonomi ved AU (formand).
  • Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved KU.
  • Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved KU.
  • Joan Faurskov Cordtz, Partner hos PwC og skatteekspert.
  • Peter Birch-Sørensen, professor ved KU og tidligere formand for Klimarådet.
  • Susanne Juhl, Uafhængig konsulent.

En ensartet CO2-afgift er et afgørende instrument til at opnå den ambitiøse målsætning om at reducere klimabelastende udledninger i Danmark med 70 pct. frem mod 2030.

Med aftalen om en grøn skattereform blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative derfor enige om, at en ekspertgruppe skal belyse mulige modeller for, hvordan afgiften kan indføres.

""