Gå til indhold

Politiske aftaler for den grønne omstilling

Den nuværende regering har indgået en række aftaler, som understøtter den grønne omstilling. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte aftaler på Skatteministeriets område.

Grøn skattereform

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative blev i december 2020 enige om en grøn skattereform, der skal reducere udledningen af drivhusgasser med 0,5 mio. ton frem mod 2025. Det skal ske gennem højere og mere ensartede afgifter. Erhvervslivet får samtidig bedre betingelser for at skabe nye grønne arbejdspladser. Derudover nedsættes en ekspertgruppe, der skal skabe rammerne for en ensartet afgift af alle klimabelastende udledninger.

Her kan du læse mere om aftalen

Ekspertgruppe for grøn skattereform

Med aftalen om en grøn skattereform blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative enige om, at en ekspertgruppe skal belyse mulige modeller for, hvordan en ensartet CO2-afgift kan indføres.

Her kan du læse mere om ekspertgruppen

Her kan du læse selve kommissoriet

Grøn omstilling af vejtransporten

Regeringen indgik i december 2020 en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en grøn omstilling af vejtransporten i Danmark. Aftalen indeholder initiativer, der reducerer udledningen af drivhusgasser med 2,1 mio. ton og sikrer 775.000 grønne biler på vejene i 2030.

De nye bilafgifter blev vedtaget i februar 2021 og har stor betydning for beregningen af afgifter ved indkøb af ny bil. Du kan se en kort video om ændringerne nedenfor.

Her kan du læse mere om aftalen

Og på Motorstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad de ændrede afgifter betyder, samt finde et helt katalog svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

For at afspille videoen beder vi om din tilladelse til at bruge cookies.

Forny cookie tilladelse