Gå til indhold

Status på udvalgte initiativer i den grønne omstilling

Skatteministeriet følger løbende op på, hvordan det går med de indgåede aftaler, som understøtter den grønne omstilling. På denne side kan der løbende følges med i status på udvalgte initiativer på Skatteministeriets område.

Regeringen indgik i december 2020 en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en grøn omstilling af vejtransporten i Danmark. Aftalen indeholder initiativer, der reducerer udledningen af drivhusgasser med 2,1 mio. ton og sikrer 775.000 grønne biler på vejene i 2030.

Flere familier får bil nummer to – som til gengæld oftere er grøn

""

Grønne biler: Antallet af familier med mere end én bil er steget med ca. 100.000 gennem de seneste 5 år. Flere familier vælger dog en grøn bil som supplement i stedet for en konventionel bil. Grønne biler udgjorde således ca. 25 pct. hos de familier, som købte bil nummer to i 2020.

Læs publikationen om flere grønne biler fra september 2021

Danskerne på tværs af alle kommuner køber flere grønne biler

I 2021 er salget af grønne biler steget til at udgøre omkring en tredjedel af alle nye solgte biler i Danmark. Samtidig er det nu sådan, at de grønne biler udgør mindst 25 pct. af nye solgte biler i samtlige danske kommuner.

Læs hele publikationen fra september 2021 om stigning i antallet af grønne biler på tværs af kommuner

Fremskrivning af antal grønne biler i Skatteøkonomisk redegørelse

I den nyeste udgave af Skatteøkonomisk redegørelse kan du i kapitel 8 også læse mere om, hvilken betydning aftalen har for antallet af grønne biler frem mod 2030.