Gå til indhold

Det uafhængige It-tilsyn

Oprettelse af et nyt uafhængigt It-tilsyn skal understøtte en bedre og strammere styring på Skatteforvaltningens it-område.

For at styrke styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje har regeringen oprettet et uafhængigt It-tilsyn med eksterne medlemmer.

It-tilsynet understøtter det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet, og supplerer den rådgivning, der ydes af Statens It-råd. It-tilsynet yder rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område med særligt fokus på Skatteforvaltningens væsentligste udfordringer, herunder håndteringen af legacy-udfordringen og implementeringen af store lovkomplekser som f.eks. boligskatteforliget og nye EU-regler på toldområdet.

Det uafhængige It-tilsyn skal understøtte en styrket parlamentarisk kontrol af Skatteministeriets it-drift og it-udvikling. Med et særskilt It-tilsyn har regeringen og Folketinget uafhængige eksperter at læne sig op ad, når budgetter og tidsplaner for Skatteministeriets omfattende og komplekse it-drift og it-udvikling skal fastlægges.

 

It-tilsynets rolle og beføjelser

I lovforslaget om It-tilsynet får It-tilsynet en række beføjelser til at kontrollere og udtale sig om driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område. Det sker enten på baggrund af en anmodning eller af egen drift. Skatteforvaltningen er forpligtiget til at overdrage de oplysninger, som It-tilsynet måtte efterspørge, sammen med de relevante dokumenter mv.

For at understøtte den parlamentariske kontrol skal Skatteforvaltningen underrette It-tilsynet og forelægge sagen for skatteministeren, hvis Skatteforvaltningen undtagelsesvist beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra It-tilsynet. Skatteministeren underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis en anbefaling fra It-tilsynet ikke følges.

It-tilsynet afgiver årlige redegørelser for sit arbejde, som offentliggøres. 

 

Whistleblowerordning

It-tilsynet behandler indberetninger om alvorlige fejl i eller uregelmæssigheder forbundet med it-driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-systemer. It-tilsynet modtager indberetninger fra Skatteministeriets whistleblowerordning. Denne ordning sikrer, at ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere i Skatteministeriet har mulighed for at ytre sig – også anonymt – om fejl eller uhensigtsmæssigheder i både it-driften og it-udviklingen, så der kan handles i tide og problemer kan blive løst.

Hvis du ønsker at sende en indberetning, skal du derfor sende den til Skatteministeriets whistleblower-ordning. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteforvaltningens område vil blive underrettet om din henvendelse. It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.

Læs lovforslag for det nye uafhængige It-tilsyn

Læs mere om It-tilsynet på tilsynets hjemmeside