Gå til indhold

Muligheder for studerende

Skatteministeriet ønsker at styrke det faglige grundlag for skattepolitisk rådgivning og arbejdet med samfundsøkonomi generelt.

Skatteministeriet ønsker at bidrage til uddannelsen af fremtidens specialister inden for skatte- og samfundsøkonomi. Skatteministeriet tilbyder derfor i regi af Skatteøkonomisk Netværk specialepladser til kandidatstuderende samt et begrænset antal ph.d. stipendier.

Nedenfor kan du læse om mulighederne.

Specialeplads i Skatteministeriet

Hvis du planlægger at skrive speciale inden for skatte- eller samfundsøkonomi, har du mulighed for at søge en specialeplads i Skatteministiet.

Med en specialeplads i Skatteministeriet får du adgang til en stor mængde data, og mulighed for daglig sparring i din specialeskrivningsproces med specialister i Skatteministeriet.

Rammerne for emnevalg er relativt brede, men vi vil naturligvis prioritere projekter, som ligger inden for vores egne interesser og kompetencer. Du kan eventuelt finde inspiration her.

For yderligere information kontakt chefrådgiver i Skatteministeriet Niels Kleis Frederiksen på telefon: 72 37 02 26. 

Ph.d. studerende i Skatteministeriet

Som ph.d. studerende i Skatteministeriet får du en unik mulighed for at forske og samtidig få indblik i udformningen af praktisk politik på det skatteøkonomiske område.

Du vil få mulighed for at bidrage til dansk og international forskning blandt andet ved at udnytte den store mængde af data, som Skatteforvaltningen ligger inde med. Herunder en del data, som aldrig tidligere har været brugt til forskning. Opdyrkningen af disse data til forskningsbrug vil også kunne bringe dig rundt i organisationen og give dig et indblik i nogle af udfordringerne ved praktisk skatteopkrævning.

Skatteministeriet har 1-2 ph.d. studerende. Hvis vi har en ledig stilling, kan du finde den her.