Gå til indhold

Ledelse i Skatteministeriet

Skatteministeriet er en organisation, hvor tingene ofte forandrer sig, og god ledelse er en forudsætning for, at vi kan lykkes. Derfor arbejder vi aktivt med ledelse og har fokus på, at du som leder har mulighed for at udvikle dig.
""

I Skatteministeriet stiller vi krav til vores ledere og ser gerne, at vores ledere tager et særligt ansvar for at skabe en arbejdskultur, hvor vores fire værdier – faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn – udgør grundlaget i den daglige opgaveløsning.

Hos os handler god ledelse om at fokusere på det væsentlige med et blik for den konkrete sammenhæng, som ledelsesgerningen udøves i. Det kræver udsyn og dialog med omverdenen og evne til at kunne balancere mellem ofte modsatrettede hensyn.

Som leder i Skatteministeriet skal du kunne omsætte organisatoriske og politiske målsætninger til konkrete resultater. Derfor forventer vi, at du kan udøve strategisk ledelse og formidle den strategiske retning på en meningsfuld måde til ledere og medarbejdere. Samtidig vægter vi faglighed højt, og ser det som en vigtig ledelsesopgave at sikre den faglige kvalitetssikring, så resultater leveres på et velfunderet grundlag.

Derudover skal du som leder kunne sikre den daglige prioritering og styring af opgaveløsningen, så opgaverne kan løses effektivt og målene realiseres. Du skal også tage ansvar som personaleleder. Hos os handler det om at udvise respekt for den faglige opgave, der skal løses, og for de mennesker, som skal udføre opgaverne. Og det handler om at tage den fulde ledelsesopgave på sig - også når det kan være svært.

Læs mere om Skatteministeriets departement

Ledelsesudvikling

I Skatteministeriet er vi ambitiøse på vores lederes vegne, ligesom vi har fokus på at hjælpe dine ambitioner på vej. Sammen med din overordnede leder aftaler du årlige udviklingsmål, som skal bidrage til, at du oplever succes og trives i din lederrolle.

Du får gode rammer for at udvikle dig som leder, og vi understøtter løbende din udvikling med relevante interne og eksterne lederudviklingsaktiviteter. Blandt andet benytter vi de forskellige lederudviklingsforløb under Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) i regi af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Læs mere om Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)