Gå til indhold

Skatteministeriet som arbejdsplads

I Skatteministeriet bidrager vi til at sætte retning og skabe rammer for en velfungerende skatteforvaltning i Danmark. Her løser vi opgaver på tværs af faglige discipliner og arbejder tæt på de politiske processer hver eneste dag. Vil du være med, hvor det tæller?

Hos os har du mulighed for at arbejde med mange af samfundets væsentlige udfordringer - fra grønne afgifter til deleøkonomi, fra EU-ret til store it-projekter. I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi løser opgaver i et komplekst fagområde, der har stor relevans for alle danskere.

Hver dag bruger vi vores kræfter på at løse opgaverne på en ordentlig måde samtidig med, at vi finder løsninger på udfordringer og kvalificerer politiske tiltag. Vi arbejder tæt på de politiske beslutninger og leverer det, der tæller for, at politiske visioner kan blive til virkelighed.

Få faglige kilometer i benene

Hvad enten du har en leder i maven, lysten til at specialisere dig eller til at jonglere med flere discipliner er Skatteministeriet et oplagt valg. En karriere hos os åbner nye døre, fordi du tilegner dig afgørende kompetencer og får brugt din værktøjskasse.

Vi er et ambitiøst departement med ca. 300 medarbejdere, hvor opgaveløsningen karakteriseres af fokus på høj faglighed. Vi tilrettelægger projekter og processer i samarbejde på tværs af kontorer og afdelinger. Her sparrer vi med hinanden og arbejder mod hurtigt at få afdækket alle hjørner af sager og samlet relevant viden til løsning af opgaverne. Du får også selv en stor faglig gevinst af at videndele med andre dygtige kolleger på holdet.

Formatet kan fx være korte tavlemøder, hvor vi drøfter aktuelle aktiviteter og koordinerer tæt i projekter med mange aktører og snitflader eller tværgående teams, hvor vi samler ekspertisen på et givent område, når en konkret opgave skal løses. Samtidig er vi ofte i dialog med kolleger i de ni styrelser i Skatteministeriets koncern, både om konkrete indsatser og det mere langsigtede træk.