Gå til indhold

Anders sidder i departementets internationale kontor

Anders er uddannet jurist, og ansat i departementets internationale kontor, hvor han sidder i et team, der arbejder fokuseret med dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Jeg vidste allerede på studiet, at jeg skulle arbejde med skatteret, når jeg blev færdig. Jeg startede derfor i departementet som student. Dér fik jeg et rigtigt godt indblik i departementet, som jeg syntes var værd at prøve kræfter med som jurist. Skatteretten er i min optik juraens formel 1. Den internationale skatteret er formel 1 med to motorer. Den internationale og den nationale. Det kræver derfor, at man har den juridiske metode godt under neglene, når der er mange regelsæt, som man til daglig skal navigere rundt i,” fortæller Anders.

Hvad kendetegner SKM som arbejdsplads?
Heldigvis for Anders, er departementet et oplagt sted at engagere sig i det skatteretslige område:

Departementet er et sted, hvor der er rigtig meget rum til interessen.  Jeg oplever ofte, at jeg selv og mine kolleger helt naturligt får mulighed for at arbejde med de områder, som vi synes er spændende. Det, der gør det så spændende at arbejde her er helt klart også, at det er en
retsskabende myndighed. Én ting er at anvende og fortolke retten, men dét at skrive lovforslag og forhandle internationale traktater er ikke noget, som man får mange andre steder. Det er meget nemt at se betydningen af ens arbejde – både politisk og retsligt,” siger Anders.