Gå til indhold

Katrine arbejder med told, gæld og spil i et af ministeriets forretningskontorer

Katrine sidder i et af Skatteministeriets forretning- og styringskontorer, hvor hun arbejder med driften af Gæld-styrelsen, Toldstyrelsen og Spillemyndigheden, der er tre af Skatteministeriets i alt ni styrelser.

Katrine er cand.mag. i internationale studier og tager snart hul på sit femte år i Skatteministeriets departement.

I mit kontor sidder vi med en bred vifte af opgaver, hvor det primære er driften i Skatteministeriets styrelser. Vores opgaver varierer mellem det politiske og det mere driftsnære. Vi er fx med til at vurdere styrelsernes vilkår og prioriteringer i forbindelse med politiske udspil, men vi udarbejder også mål- og resultatplaner i samspil med styrelserne og svarer på borgerhenvendelser,” fortæller Katrine om sit kontors rolle i departementet.

Da Katrine i sin tid søgte jobbet i Skatteministeriet, var det især toldområdet, der trak.

Jeg har en stor interesse for EU-politik, og toldområdet er reguleret af EU og har dermed en international vinkel, så jeg tænkte, at det ville være spændende, og at jeg kunne bidrage med noget her, blandt andet i kraft af min uddannelse i internationale studier og praktik i Bruxelles,” fortæller hun.

Godt samarbejde er centralt
For Katrine er samarbejdet mellem mennesker og kontorer en helt essentiel del af at arbejde i Skatteministeriet.

Jeg sætter stor pris på den måde, vi samarbejder i Skatteministeriet – og det tror jeg næsten også, at man er nødt til at gøre, når man er del af så stor en organisation som Skatteministeriets koncern. De fleste af mine opgaver kræver, at jeg har nogen med fra et andet kontor og får deres input. Og for mig er det bare rigtig fedt, når jeg kan mærke, at forskellige fagligheder bliver bragt i spil for at løse en opgave,” fortæller hun.